Edukacja


PCG Edukacja wspomaga instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu, realizacji celów statutowych oraz osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania. Łączymy doświadczenie w pracy dla instytucji związanych z oświatą i doskonaleniem zawodowym z ekspertyzą w dziedzinie edukacji i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Realizowane przez PCG Edukacja projekty mają na celu usprawnianie procesów edukacyjnych oraz wspieranie przedstawicieli oświaty w podejmowaniu decyzji na podstawie analizy danych edukacyjnych.


Aktualności

Nowy katalog szkoleń CDN PCG Edukacja

Poznaj ofertę nowego katalogu szkoleń, warsztatów oraz konferencji CDN PCG Edukacja. Tematyka wybrana została w oparciu o dokładną analizę potrzeb dyrektorów i nauczycieli, a proponowane zagadnienia realizują aktualne kierunki polityki oświatowej.

Chcesz być Nowoczesnym Dyrektorem? Ta konferencja jest dla Ciebie

Kilkadziesiąt wartościowych seminariów, pasjonujące wykłady autorytetów ze świata nauki i mediów oraz nowoczesne rozwiązania dla szkół. Źródło wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń - tak opisać można konferencję Nowoczesny Dyrektor.

Jak rozwinęło się nauczanie zdalne? Podsumowanie badań

Czy wykorzystujemy nowoczesne technologie w procesie nauczania i uczenia się? Pobierz raporty na temat rozwoju edukacji on-line. Badania przeprowadzone zostały w pierwszych miesiącach nauczania na odległość.