Jak rozwinęło się nauczanie zdalne?
Podsumowanie badań

Rozpowszechnienie edukacji on-line jest z pewnością kamieniem milowym polskiej, współczesnej oświaty. Librus - partnerska firma PCG Edukacja za pomocą dwóch ankiet (przeprowadzonych w pierwszych miesiącach zdalnego nauczania) zapytała rodziców, jak w tym czasie, w ich domach wyglądało nauczanie na odległość, a także - w jaki sposób szkoły realizowały edukację on-line. Przygotowano raport, który pokazuje rozwój zdalnego nauczania na przełomie niespełna dwóch miesięcy.

Raport nauczania zdalnego - cel i grupa badawcza

Respondenci, którzy na co dzień są użytkownikami portalu Librus Rodzina i w większości korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia dwukrotnie udzielili odpowiedzi na te same pytania. W ankiecie przeprowadzonej w kwietniu 2020 r. wzięło udział 20 989 rodziców, a w drugiej - realizowanej miesiąc później - 18 346 opiekunów. Celem badania była analiza wyzwań, z jakimi podczas nauki zdalnej zmierzyli się pedagodzy, uczniowie i rodzice, a także ewolucji w sposobie nauczania tuż po ogłoszeniu edukacji on-line i w chwili, kiedy “pierwszy kurz już opadł”. Co wykazały raporty?

Sprawdź podsumowanie pierwszego badania i pobierz raport
Sprawdź podsumowanie drugiego badania i pobierz raport