Doradztwo


PCG Edukacja wspiera w prowadzeniu analiz, ewaluacji i badań koniecznych przy podejmowaniu decyzji strategicznych oraz w ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji. Nasze doświadczenie potwierdzają udokumentowane wyniki i sukcesy w projektach prowadzonych w sektorze publicznym.

Jak działamy?
  1. Diagnoza sytuacji.
  2. Zarysowanie kierunków i celów badań lub planowanych projektów.
  3. Ustalenie planu działania i sposobu oceny sukcesu.
  4. Jeśli projekty tego wymagają, wspieramy również w określeniu zasad i sposobów komunikacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Nasza specjalizacja – fundusze unijne

PCG Edukacja oferuje wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych. Udzielamy wsparcia krok po kroku w procedurze planowania projektu, tworzenia wniosku o dofinansowanie i obsługi projektu.

Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień związanych z:

  • projektowaniem i przygotowaniem diagnozy na potrzeby projektów,
  • przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów, w tym m.in. konstruowaniem budżetu projektu,
  • właściwym wdrażaniem projektów (m.in. spełnieniem wymogów związanych z monitorowaniem i ewaluacją, zasadami kwalifikowalności wydatków, itp.),
  • zarządzaniem i rozliczaniem projektu obejmującym m.in. przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL2014.